EVENT | Biru Baby på Blå

Biru Baby på Blå under Samefolkets Dag.

Foto: Håkon Borg