EVENT | Lukket føråpningsfest på Klubben, Røverstaden

Bilder fra «Lukket Før-ÅpningsFest» (?) på Klubben i det nye kulturhuset Røverstaden i Vika, som opprinnelig huset legendariske steder, Oslo.

Alle foto: Håkon Borg

Trykk på første bilde for å starte bildekarusell.