PROMO | Madam Pysj: «I ilden»

I ilden

«I ilden» utspiller seg i en badstue på et høyfjellshotell. Tre brødre møtes sent om kvelden i et etterspill til farens 60-årslag. Nede i det varme mørket samles de, først og fremst for å slippe unna, men gamle minner og nye konflikter blusser opp i varmen, og gradvis utvikler badstuen seg til å bli noe ganske annet enn et skjulested.

Skrevet av Roskva Koritzinsky

Skuespillere: Lars August Jørgensen, Andreas Humlekjær, Ulrik Tangen. Musikere: Ole Andre Enggrav, Jonas Rohde Moe.