PROMO | HY

HY:

Vokal/Synth: Unn Lange Buer og Katrine Bergersen Klemp
Bass: Fredrik Bergersen Klemp
Tekniker: Simen Følstad Nilsen
HY på Urørt

Foto: Håkon Borg
Layout: Katrine Bergersen Klemp og Håkon Borg

 

HY:

Vokal/Synth: Unn Lange Buer og Katrine Bergersen Klemp
Bass: Fredrik Bergersen Klemp
Tekniker: Simen Følstad Nilsen
HY på Urørt

Foto: Håkon Borg
Layout: Katrine Bergersen Klemp og Håkon Borg©MAGPIE

Reklame