ILLUSTRASJON | Paternalismens Fall

Forside til masteroppgaven Paternalismens Fall – Kjønnsforhandlinger og fremtredende kvinneskikkelser i Menn som hater kvinner og Antichrist
av Lars Ole Kristiansen

Illustrasjon/layout:
Håkon Borg/MAGPIE