PORTRETT | Morten Steingrimsen for Montages.no

Morten Steingrimsen, initiativtager og programsjef for Filmfest Oslo på oppdrag for Montages.no

©Håkon Borg/MAGPIE