PROMO | Prospekt:Kirsebærhaven

Plakater laget til teateroppsetningen Prospekt:Kirsebærhaven
Stykket ble oppført av Kompani Teaterprinsessa i Black Box /Sparebanksalen i Halden, 2011.

Det ble laget 9 individuelle plakater; én til hver av rollene i stykket. Ideen var å poengtere stykkets manglende fokus på en «hovedrolle» og samtidig skape nysgjerrighet ved at man i det offentlige rom så ulike portretter men med samme ramme og innhold. Det ble også laget en plakat med alle rollene til bruk på katalog og annet markedsføringsmateriell.

Layout: Heidi Stormoen
AD/Foto: Håkon Borg
©MAGPIE 2012

Plakater laget til teateroppsetningen Prospekt:Kirsebærhaven
Stykket ble oppført av Kompani Teaterprinsessa i Black Box /Sparebanksalen i Halden, 2011.

Det ble laget 9 individuelle plakater; én til hver av rollene i stykket. Ideen var å poengtere stykkets manglende fokus på en «hovedrolle» og samtidig skape nysgjerrighet ved at man i det offentlige rom så ulike portretter men med samme ramme og innhold. Det ble også laget en plakat med alle rollene til bruk på katalog og annet markedsføringsmateriell.

Layout: Heidi Stormoen
AD/Foto: Håkon Borg
©MAGPIE 2012